Základní prvky romantismu  • Svoboda tvorby a svoboda jednotlivce - Individualismus
  • Zájem o lidovou tvorbu ( Vnímána jako projev geniality národa)
  • Obdiv k minulosti - středověk - období velkých mužů a činů
  • Láska - vždy nešťastná, romantik se chce trápit láskou a to i s osobním životě.
  • Role přírody - rozervaná, neutěšená, tajemná, ale působí i jako utěšitelka.
  • Postavy v dílech jsou vždy výjimeční lidé (Na okraji společnosti, kati, loupežníci...)
  • Fragmenty - romantik záměrně nedokončí dílo.
  • Desiluze - základní pocity romantika: Hořkost, osamocenost, vyděděnost.
  • Nejčastější žánry: Román, povídka

Vznik z francouzského slova romantique - dobrodružný. Jediný směr, který není poze uměl. směr ale i život samotného autora (pocity). Kolébkou romantismu je Anglie, odtud se rozšířil do celé Evropy - převážně Francie, Německo, Rusko. Velkým insiračním zdrojem byla gotika. Ostře se staví proti klasicismu, proti jeho racionálnosti a normativnosti. J. J. Rousseau = romantismus je to co je malebné, citové, působivé. Goethe = to co je nemocné – Utrpení mladého Werthera. Odvrhl studenou antiku a přísný řád klasicismu a zajímal se o dobrodružnost a romantičnost středověku; romantismus je spjatý s emancipací národnostních hnutí po francouzské revoluci 1789; romantický sentiment pronikal do empíru postupně, živen krásnou literaturou i klimatem doby. Romantismus však jako sám o sobě v napodobování středověkých slohů nepřichází s žádnými novými prvky a tak je vlastně jenom výsledkem stagnace v umění.Proces romantizování – konečné se stává nekonečným. Heslo romantika: Buď žít náruživě, nebo zemřít.